Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7653 – AMF/Ilmarinen/JV) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP)