Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.7653 – AMF/Ilmarinen/JV) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ)