Zaak C-414/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 13 september 2012 door Bolloré tegen het arrest van het Gerecht (Tweede kamer) van 27 juni 2012 in zaak T-372/10, Bolloré/Commissie