Kawża C-414/12 P: Appell ippreżentat fit- 13 ta’ Settembru 2012 minn Bolloré mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) fis- 27 ta’ Ġunju 2012 fil-Kawża T-372/10, Bolloré vs Il-Kummissjoni