Sag C-414/12 P: Appel iværksat den 13. september 2012 af Bolloré til prøvelse af dom afsagt af Retten (Anden Afdeling) den 27. juni 2012 i sag T-372/10, Bolloré mod Europa-Kommissionen