Дело C-414/12 P: Жалба, подадена на 13 септември 2012 г. от Bolloré срещу решението, постановено от Общия съд (втори състав) на 27 юни 2012 г. по дело T-372/10, Bolloré/Комисия