Concluziile avocatului general Sir Gordon Slynn prezentate la data de14 mai 1985.