Cauza T-306/11: Acțiune introdusă la 10 iunie 2011 — Schwenk Zement/Comisia