Věc T-306/11: Žaloba podaná dne 10. června 2011 — Schwenk Zement v. Komise