asia T-762/19: Kanne 8.11.2019 – Rio Tinto European Holdings ym. v. komissio