Věc T-762/19: Žaloba podaná dne 8. listopadu 2019 – Rio Tinto European Holdings a další v. Komise