Zaak T-200/10: Arrest van het Gerecht van 16 september 2013 — Avery Dennison/BHIM — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON) ( „Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk AVERY DENNISON — Ouder nationaal woordmerk DENNISON — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Normaal gebruik van ouder merk — Artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 — Voorwerp van geschil voor kamer van beroep” )