Дело T-200/10: Решение на Общия съд от 16 септември 2013 г. — Avery Dennison/СХВП — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON) (Марка на Общността — Производство по възражение — Заявка за словна марка на Общността „AVERY DENNISON“ — По-ранна национална словна марка „DENNISON“ — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Реално използване на по-ранната марка — Член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 — Предмет на спора пред апелативния състав)