Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat- 28 ta’ Ġunju 2011 dwar l-istabbiliment ta’ kriterji ekoloġiċi għall-għoti tal-Ekotikketta tal-UE lil deterġenti tat-tindif b’użi multipli u deterġenti tat-tindif sanitarji (notifikata bid-dokument numru C(2011) 4442) (Test b’relevanza għaż-ŻEE) (2011/383/UE)