Komisijas Lēmums ( 2011. gada 28. jūnijs ) par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai universālajiem tīrīšanas līdzekļiem un sanitārajiem tīrīšanas līdzekļiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2011) 4442) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2011/383/ES)