Odluka Komisije od 28. lipnja 2011. o utvrđivanju ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a za višenamjenska sredstva za čišćenje i sredstva za čišćenje sanitarija (priopćeno pod brojem dokumenta C(2011) 4442) (Tekst značajan za EGP) (2011/383/EU)