Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 427/2014, 25. aprill 2014 , millega kehtestatakse väikeste tarbesõidukite vähese CO 2 -heitega uuenduslike tehnoloogiate heakskiitmise ja sertifitseerimise kord vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 510/2011 EMPs kohaldatav tekst