Palātu, kurās ir pieci tiesneši, priekšsēdētāju ievēlēšana