Υπόθεση T-838/19: Προσφυγή της 10ης Δεκεμβρίου 2019 – Koopman International κατά EUIPO – Tinnus Enterprises και Mystic Products Import & Export (Εξοπλισμός για τη διανομή υγρών)