Kennisgeving aan de betrokkenen op wie de beperkende maatregelen van Verordening (EU) 2016/44 van de Raad betreffende beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Libië van toepassing zijn