Sag C-759/19: Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 18. maj 2020 — PG mod Volkswagen AG (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Landgericht Gera — Tyskland)