Писмен въпрос E-009691/11 Сър Graham Watson (ALDE) до Комисията. Експулсиране на бедуини от Източен Йерусалим