Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 maart 2016, kenmerk 945990-144854-MEVA, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing buitenlandse diploma’s volksgezondheid en de Regeling erkenning EG-beroepskwalificaties beroepen in de individuele gezondheidszorg