Decizia nr. 94/17/COL a Autorității AELS de Supraveghere din 31 mai 2017 de închidere a procedurii oficiale de investigare privind scutirea pentru serviciile cu caracter ambulant în conformitate cu sistemul de contribuții la sistemul de securitate socială diferențiate pentru perioada 2014-2020 (Norvegia) [2018/595]