Ansökningsomgångar inom arbetsprogrammet – bidrag på området transeuropeiska telenät inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa, perioden 2014–2020 (Kommissionens genomförandebeslut C(2016) 1225)