Cereri de propuneri în temeiul programului de lucru pentru acordarea de granturi în domeniul rețelelor de telecomunicații transeuropene din cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei pentru perioada 2014-2020 [Decizia de punere în aplicare C(2016) 1225 a Comisiei]