Kvietimai teikti paraiškas pagal subsidijų transeuropinių telekomunikacijų tinklų srityje darbo programą pagal 2014–2020 m. Europos infrastruktūros tinklų priemonę (Komisijos įgyvendinimo sprendimas C(2016) 1225)