Teisingumo Teismo Pirmininko pavaduotojos paskyrimas į penkių teisėjų kolegiją