Sprawa T-309/15 P: Odwołanie wniesione w dniu 5 czerwca 2015 r. przez CW od wyroku wydanego w dniu 26 marca 2015 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie F-124/13 CW/Parlament Europejski