Nõukogu otsus, 4. oktoober 2012 , töötajate vaba liikumise nõuandekomitee liikmete ja asendusliikmete nimetamise kohta