Offentlige Bygge- og Anlægsarbejder. (Rådets direktiv nr. 71/305/EØF af 26. juli 1971, udvidet med Rådets direktiv 72/277/EØF af 26. juli 1972)