Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 265/2010, 25. märts 2010 , millega muudetakse Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni ja määrust (EÜ) nr 562/2006 seoses isikute liikumisega pikaajalise viisa alusel