Berigtigelse til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/194 af 12. februar 2020 om nærmere regler for anvendelsen af Rådets forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår særordninger for afgiftspligtige personer, der leverer ydelser til ikkeafgiftspligtige personer, udfører fjernsalg af varer og visse indenlandske leveringer af varer (Den Europæiske Unions Tidende L 40 af 13. februar 2020)