RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1969/93 af 19. juli 1993 om ændring af forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif