Decyzja Rady z dnia 2 października 2018 r. dotycząca mianowania trzech członków rady zarządzającej Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego z Hiszpanii, Słowacji i Cypru