Rådets afgørelse af 2. oktober 2018 om udnævnelse af tre medlemmer af bestyrelsen for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse for Spanien, Slovakiet og Cypern