Ģenerāladvokātes E. Šarpstones [E. Sharpston] secinājumi, 2016. gada 9. jūnijs.$