Yttrande från rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor av den 26 juni 2020 om ett utkast till beslut i ärende nr 71480 – Telenor 2020/C 292/04