Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante din 26 iunie 2020 cu privire la un proiect de decizie referitor la cazul nr. 71480 – Telenor 2020/C 292/04