Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities van 26 juni 2020 betreffende een ontwerpbesluit in zaak nr. 71480 — Telenor 2020/C 292/04