Mišljenje Savjetodavnog odbora za pitanja ograničavajućih djelovanja i vladajućih položaja od 26. lipnja 2020. u vezi s nacrtom odluke o predmetu br. 71480 – Telenor 2020/C 292/04