Cauza C-264/14: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 22 octombrie 2015 (cerere de decizie preliminară formulată de suedeza – Suedia) – Skatteverket/David Hedqvist (Trimitere preliminară — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (TVA) — Directiva 2006/112/CE — Articolul 2 alineatul (1) litera (c) și articolul 135 alineatul (1) literele (d)-(f) — Servicii cu titlu oneros — Operațiuni de schimb de monedă virtuală „bitcoin” cu monede tradiționale — Scutire)