Kohtuasi C-264/14: Euroopa Kohtu (viies koda) 22. oktoobri 2015. aasta otsus (Högsta förvaltningsdomstoleni eelotsusetaotlus – Rootsi) – Skatteverket versus David Hedqvist (Eelotsusetaotlus — Ühine käibemaksusüsteem — Direktiiv 2006/112/EÜ — Artikli 2 lõike 1 punkt c ja artikli 135 lõike 1 punktid d – f — Teenuste osutamine tasu eest — Virtuaalse valuuta bitcoin vahetamine traditsioonilise valuuta vastu — Maksuvabastus)