Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 303, 14 listopada 2013