Predmet C-511/17: Presuda Suda (treće vijeće) od 11. ožujka 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – Györgyné Lintner protiv UniCredit Bank Hungary Zrt. (Zahtjev za prethodnu odluku – Zaštita potrošača – Direktiva 93/13/EEZ – Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima – Ugovor o kreditu u stranoj valuti – Članak 4. stavak 1. – Uzimanje u obzir svih ostalih ugovornih odredaba u svrhu ocjene nepoštenosti pobijane odredbe – Članak 6. stavak 1. – Ispitivanje po službenoj dužnosti nacionalnog suda nepoštenosti odredaba koje se nalaze u ugovoru – Doseg)