Věc C-511/17: Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 11. března 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Györgyné Lintner v. UniCredit Bank Hungary Zrt. („Řízení o předběžné otázce – Ochrana spotřebitelů – Směrnice 93/13/EHS – Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách – Smlouva o úvěru vyjádřeném v cizí měně – Článek 4 odst. 1 – Zohlednění všech ostatních smluvních ujednání pro účely posouzení zneužívající povahy napadeného ujednání – Článek 6 odst. 1 – Přezkum zneužívající povahy smluvních ujednání vnitrostátním soudem i bez návrhu – Rozsah“)