Kirjalik küsimus E-2371/08, mille on esitanud Anni Podimata (PSE) komisjonile. Uued keskkonnakahjustused Thriasio tasandikul