Labojums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1015/2010 ( 2010. gada 10. novembris ), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām sadzīves veļas mazgāšanas mašīnām ( OV L 293, 11.11.2010. )