91/24/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 1991 για την περάτωση της διαδικασίας αντιντάμπινγκ όσον αφορά τις εισαγωγές υπερμαγγανικού καλίου, καταγωγής Σοβιετικής Ένωσης ( ΕΣΣΔ )