Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.4913 — Euraleo/Capitoloquattro/Sirti) — Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE